杞人忧天文言文注音版全文 杞人忧天文言文注音版节选

杞人忧天文言文注音版全文?

杞qǐ人rén忧yōu天tiān

   杞qǐ国guó有yǒu人rén忧yōu天tiān地dì崩bēng坠zhuì , 身shēn亡wú所suǒ寄jì , 废fèi寝qǐn食shí者zhě 。 又yòu有yǒu忧yōu彼bǐ之zhī所suǒ忧yōu者zhě , 因yīn往wǎng晓xiǎo之zhī , 曰yuē :“ 天tiān , 积jī气qì耳ěr , 亡wáng处chù亡wáng气qì 。 若ruò屈qū伸shēn呼hū吸xī , 终zhōng日rì在zài天tiān中zhōng行háng止zhǐ , 奈nài何hé忧yōu崩bēng坠zhuì乎hū ?”

   其qí人rén曰yuē :“ 天tiān果guǒ积jī气qì , 日rì月yuè星xīng宿xiù , 不bù当dāng坠zhuì耶yé ?” 晓xiǎo之zhī者zhě曰yuē :“ 日rì月yuè星xīng宿xiù , 亦yì积jī气qì中zhōng之zhī有yǒu光guāng耀yào者zhě, 只zhǐ使shǐ坠zhuì , 亦yì不bù能néng有yǒu所suǒ中zhòng伤shāng 。”

   其qí人rén曰yuē :“ 奈nài地dì坏huài何hé ?” 晓xiǎo之zhī者zhě曰yuē :“ 地dì , 积jī块kuài耳ěr , 充chōng塞sè四sì虚xū , 亡wáng处chù亡wáng块kuài 。 若ruò躇chú步bù跐cǐ蹈dǎo , 终zhōng日rì在zài地dì上shàng行xíng止zhǐ , 奈nài何hé忧yōu其qí坏huài ?”

   其qí人rén舍shè然rán大dà喜xǐ , 晓xiǎo之zhī者zhě亦yì舍shè然rán大dà喜xǐ 。 长cháng庐lú子zi闻wén而ér笑xiào之zhī曰yuē :“ 虹hóng蜺ní也yě , 云yún雾wù也yě , 风fēng雨yǔ也yě , 四sì时shí也yě , 此cǐ积jī气qì之zhī成chéng乎hū天tiān者zhě也yě 。 山shān岳yuè也yě , 河hé海hǎi也yě , 金jīn石shí也yě , 火huǒ木mù也yě , 此cǐ积jī形xíng之zhī成chéng乎hū地dì者zhě也yě 。 知zhī积jī气qì也yě , 知zhī积jī块kuài也yě, 奚xī谓wèi不bù坏huài ? 夫fū天tiān地dì , 空kōng中zhōng之zhī一yī细xì物wù , 有yǒu中zhōng之zhī最zuì巨jù者zhě 。 难nán终zhōng难nán穷qióng , 此cǐ固gù然rán矣yǐ ; 难nán测cè难nán识shí , 此cǐ固gù然rán矣yǐ。 忧yōu其qí坏huài者zhě , 诚chéng为wéi大dà远yuǎn ; 言yán其qí不bù坏huài者zhě , 亦yì为wéi未wèi是shì 。 天tiān地dì不bù得de不bù坏huài , 则zé会huì归guī于yú坏huài 。 遇yù其qí坏huài时shí , 奚xī为wéi不bù忧yōu哉zāi ?” 子zǐ列liè子zǐ闻wén而ér笑xiào曰yuē :“ 言yán天tiān地dì坏huài者zhě亦yì谬miù , 言yán天tiān地dì不bù坏huài者zhě亦yì谬miù 。 坏huài与yǔ不bù坏huài , 吾wú所suǒ不bù能néng知zhī也yě 。 虽suī然rán , 彼bǐ一yī也yě , 此cǐ一yī也yě , 故gù生shēng不bù知zhī死sǐ , 死sǐ不bù知zhī生shēng ; 来lái不bù知zhī去qù , 去qù不bù知zhī来lái 。 坏huài与yǔ不bù坏huài , 吾wú何hé容róng心xīn哉zāi ?”

坠在字典里是什么意思?

坠字在字典的意思是:落,往下垂。

坠是一个常用的汉字,读音是:zhuì。

《唐韵》《集韵》《韵会》《正韵》??直类切,垂去声。《说文》侈也。《尔雅·释诂》落也。

《论语》未坠於地。《韩诗外传》星坠木鸣,国人皆恐。又《集韵》直律切,音术。义同。?队隧轿古通,经史皆互见。

《说文解字》陊也。从土队声。古通用?。直类切。

翠鸟移巢古诗注音?

翠cuì鸟niǎo移yí巢cháo

翠cuì鸟niǎo先xiān高gāo作zuò巢cháo以yǐ避bì患huàn , 及jí生shēng子zǐ , 爱ài之zhī , 恐kǒng坠zhuì , 稍shāo下xià作zuò巢cháo 。 子zǐ长cháng羽yǔ毛máo , 复fù益yì爱ài之zhī , 又yòu更gèng下xià巢cháo , 而ér人rén遂suì得dé而ér取qǔ之zhī矣yǐ

坠与堕的读音区别?

坠:读音为zhuì,声母为zh,韵母为uì,声调为第四声。

表达意思:掉落、落下;丧失;从高处落下;垂悬的饰品;(沉重的东西)往下垂;垂在下面。

坠落的物体不一定损坏。

堕:读音为duò,声母为d,韵母为uò,声调为第四声。

意指跟着前者一块坠落地面。借“躲”声表示躲在身后,不求上进,思想懈怠。堕的本义为物体随着另一物体落地损坏。可引申为思想行为向坏的方向发展,如堕落。

堕落的肯定是走向反面,结果是不好的。

有盲子过固溪文言文注音?

《 有yǒu盲máng子zi道dào涸hé溪xī 》

   有yǒu盲máng子zi道dào涸hé溪xī , 桥qiáo上shàng失shī坠zhuì , 两liǎng手shǒu攀pān楯shǔn , 兢jīng兢jīng握wò固gù , 自zì分fèn失shī手shǒu , 必bì坠zhuì深shēn渊yuān 。 过guò者zhě告gào曰yuē :“ 毋wú怖bù , 第dì放fàng下xià即jí实shí地dì也yě 。” 盲máng子zi不bù信xìn , 握wò楯shǔn长cháng号háo。 久jiǔ之zhī , 力lì惫bèi , 失shī手shǒu坠zhuì地dì , 乃nǎi自zì哂shěn曰yuē :“ 嘻xī ! 早zǎo知zhī即jí实shí地dì , 何hé久jiǔ自zì苦kǔ耶yé !” 夫fú大dà道dào甚shèn夷yí , 沉chén空kōng守shǒu寂jì , 执zhí一yī隅yú以yǐ自zì矜jīn严yán者zhě , 视shì此cǐ省xǐng哉zāi !

清平乐画堂晨起注音版?

回答:《清qīnɡ平pínɡ乐yuè·画huà堂tánɡ晨chén起qǐ》

李lǐ白bái[存cún疑yí]〔唐tánɡ代dài〕

画huà堂tánɡ晨chén起qǐ,来lái报bào雪xuě花huā坠zhuì。高ɡāo卷juǎn帘lián栊lónɡ看kàn佳jiā瑞ruì,皓hào色sè远yuǎn迷mí庭tínɡ砌qì。

盛shènɡ气qì光ɡuānɡ引yǐn炉lú烟yān,素sù草cǎo寒hán生shēnɡ玉yù佩pèi。应yīnɡ是shì天tiān仙xiān狂kuánɡ醉zuì,乱luàn 把bǎ白bái云yún揉róu碎suì。

铅坠的读音?

qiān zhuì

“坠”的基本含义为落,掉下,如坠马;引申含义为往下沉,如下坠;系挂在器物上垂着的东西,如扇坠儿。

在现代汉语中,“坠”也表示丧失、败坏的意思,如坠亡。

“坠”,初见于《说文》时代,会意字。从土,表示从上面落至地面;从陈(队),队是坠的本字,像猪从山上坠下;除兼表声。简体字像人从山上坠落地面。“坠”字简体版的楷书从《说文》演变而来。

坠的读音是什么?

坠怎么读音是什么

坠拼音

[zhuì]

[释义]:1.落,掉下:~马。呱呱~地。 2.往下沉:下~。 3.系挂在器物上垂着的东西:扇~儿。~子(a.垂着的东西;b.流行于中国河南、山东的一种曲艺,如“河南~~”)。

坠多音字?

不是多音字。

墜 zhuì

〈动〉

(1) (形声。从土,队声。坠落到地上,故从土。本义:落下,掉下)

(2) 同本义 [fall;drop]

隊,从高陨也。——《说文》。俗字作墜。

墜,落也。——《尔雅》

墜,堕也。——《广雅》

死而坠也。——《公羊传·文公三年》

朝饮木籣之坠露兮。——《楚辞·离骚》

矢交坠兮士争先。——《楚辞·九歌·国殇》

自舟中坠于水。——《吕氏春秋·察今》

剑之所从坠。

抗坠疾徐。(坠,声音低沉。)——清· 侯方域《壮悔堂文集》

杞国有人,忧天地崩坠。——《列子·天瑞》

坠入深渊难以复出。——《汉书·枚乘传》

又如:坠睫(落泪);坠楼(从楼上掉落下地);坠泪(坠睫;掉泪);坠红(落花)

(3) 丧失;败坏 [lose]

今惟殷坠厥命。——《书·酒诰》

自先王莫坠其国,当君而亡之,君之过也。——《国语》

又如:坠亡(丧失);坠失(失去);坠言(失言);坠履(不轻易遗弃旧物或故物失而复得之典)

(4) 毁坏 [ruin]

昔者夫子闵王道之缺,伤斯文之坠。——《文心雕龙·史传》

又如:坠典(已废亡的典章制度);坠湮(湮没亡失);坠绪(坠遗。行将断绝的皇统)

(5) 垂挂;因分量重而下垂 [weigh down]。

如:坠岸(陡岸,险岸);坠脚(置于末尾;吊在下面)

词性变化

◎ 坠

墜 zhuì

〈名〉

吊在下面的装饰性的东西 [a hanging object]。

如:坠叶(耳坠);扇坠儿;耳坠;香坠

墜 《康熙字典》

(康熙字典未收录“坠”字头,请参考“墜”字。)

【丑集中】【土】 墜·康熙筆画:15 ·部外筆画:12

【唐韻】【集韻】【韻會】【正韻】直類切,垂去聲。【說文】侈也。【爾雅·釋詁】落也。【論語】未墜於地。【韓詩外傳】星墜木鳴,國人皆恐。

又【集韻】直律切,音术。義同。?隊隧古通,經史皆互見。

坠语解释?

坠语不作词语,故而分开解释,如下:

坠字的基本解释:

坠拼音:zhuì

1、落,掉下:坠马。呱呱坠地。

2、往下沉:下坠。

3、系挂在器物上垂着的东西:扇坠儿。

堕拼音:duò

1.掉下来,坠落。

语的意思解释

「语」拼音:yǔ

1.话。【组词】语言。语音。汉语。外语。成语。千言万语。

2.说。【组词】细语。低语。不言不语。默默不语。

3.谚语;成语:语云,“不入虎穴,焉得虎子。”

4.代替语言表示意思的动作或方式。【组词】手语。旗语。灯语。

5.姓。

「语」拼音:yù

◎告诉。【组词】不以语人。